Informace o hromosvodech

Bouřky jsou krásné ale zároveň mohou být i nebezpečné jak pro budovu, tak pro její obyvatele.
Mít kvalitně provedený hromosvod znamená zabránění většině škod způsobených zasažením blesku a také pocit, že jsme v bezpečí.

Blesk je součást atmosférické aktivity Země, je to mohutný jiskrový výboj. Je projevem vybíjení elektrostatického náboje vzniklého sběrem polarizovaných částic.
Blesk má délku v průměru 2-3 km a trvá přibližně 0,001 vteřiny i méně.

Teplota v dráze blesku dosahuje průměrně 20 000 °C, v určitých místech až 35 000 °C. Rozpínání vzduchu se projeví zvukem hromu. Zvuk se šíří mnohem pomaleji než světlo, a proto je mezi bleskem a hromem časová prodleva.

Části hromosvodu

Hromosvod se skládá ze tří částí:

  1. Jímací soustava - tyče, mříže, vodiče, které blesk zachycují
  2. Svody - tvoří vodivé spojení od jímače k uzemnění
  3. Uzemnění - zajišťuje svod blesku do země

Druhy hromosvodů

Hromosvody se mohou umisťovat buď přímo na objekt nebo mimo něj.

Jestliže budeme mít hromosvod na objektu, který má chránit, používáme tři druhy:

Pokud máme hromosvod mimo objekt, používáme některý z typů tzv. oddáleného hromosvodu:

Dříve se používaly vysoké hromosvody , protože se předpokládalo, že kuželovitý ochranný otvor ochrání celou či větší část budovy. Tento předpoklad se však neukázal jako správný, a proto se nyní používá spolehlivější hřebenové vedení . Toto vedení využívá věžší počet nižších tyčí a také svodů vedených po nejvýše položených místech budovy.

Z čeho se vyrábí hromosvody

Hromosvod je zhotovován z materiálů, které dobře odolávají korozi. V České republice je nejrozšířenější žárově pozinkovaná ocel, která ovšem nemá tak dlouhou životnost. Proto se v současné době stále více používá nerezová ocel, měď, hliník a jeho slitiny.